آموزش

اگر چنانچه شما واحد عملیات حرارتی در سازمان تان دارید یا قصد دارید آن را راه اندازی کنید  گروه مهندسی دیارماشین آماده آموزش عملیات حرارتی از صفر تا صد مناسب قطعات شما می باشد ، به گونه ای که پارامترهای مد نظر شما از جمله یکنواختی سختی ، کاهش امواج ، افزایش چقرمگی ،ا فزایش تنش تسلیم نسبت به عملیات حرارتی قبلی را دارا باشد.

 

راه های تماس با ما